Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Rozeznawanie woli Bożej w życiu parafii

Najważniejszym zadaniem całego Kościoła jest poszukiwanie, rozeznawanie i wypełnianie woli Bożej, która jest dla niego najlepszym pokarmem dającym życie. Podobnie było w życiu Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał”. (J 4, 34) Rozeznawanie woli Bożej w Kościele, dokonuję się na różnych płaszczyznach: w powszechnych obradach soborów, synodów, w wydanych encyklikach i adhortacjach papieskich, oraz w nauczaniu magisterium Kościoła. Wola Boża rozeznana na szczeblu Kurii Rzymskiej, jest realizowana na poziomie poszczególnych episkopatów i ich kościołów. Parafia jest szczególnym miejscem w życiu Kościoła, bo realizuje jego podstawowe cele i zadania zgodne z wolą Bożą. Ponadto jest ona częścią Kościoła diecezjalnego w której urzeczywistnia się Kościół powszechny jako osobowa i nadprzyrodzona wspólnota wiary, nadziei i miłości. Bóg ma swój plan dla każdej parafii, a naszym zadaniem jest go odkrywać i wprowadzać w życie. Nieżyjący już ksiądz Józef Kozłowski, napisał w jednej ze swoich książek bardzo pouczające zdanie: „Wspólnota Boga, czy wspólnota dla Boga?”. Otóż wspólnota Boga to ta, w której rozeznaje się wolę Bożą i ją wypełnia w mocy Ducha Świętego. Natomiast wspólnota dla Boga polega na tym, iż realizujemy szlachetne cele, które sami wymyśliliśmy, przypisując je Panu Bogu. Te same słowa można odnieść do parafii, która jest wspólnotą wspólnot, wedle wizji Księdza Franciszka Blachnickiego i zamysłu Soboru Watykańskiego II. Istnieje tutaj zasadnicza różnica dotycząca kierunku działania.

tekst: Wiesław Jarząbek
koordynator Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Częstochowskiej w latach 2008-2017

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.