Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Świadectwa

Radość głoszenia Ewangelii

Mam na imię Grażyna. Od 3 lat jestem członkiem Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Mieszkałam 25 lat w Niemczech. Dzięki Opatrzności Bożej w 2012 r. wróciłam do Polski.
W 2011 r. wraz z mężem i dorosłymi dziećmi podjęliśmy decyzję o powrocie do kraju ojczystego. Modliłam się o to wiele lat. Jezus prowadził mnie przez Swoje Słowo. Pismo Święte to dla mnie żywe Słowo, żywy Jezus, Który mi mówi, jak mam żyć. „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”. (Ps 119, 105)

Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.