Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Pustelnia jako Arka Noego

„Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego: «Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz” (Rdz 6, 11 – 14).
Pan Bóg wybrał Noego, człowieka prawego, który wyróżniał się nieskazitelnością wśród innych ludzi i żył w przyjaźni z Nim, by wybudował arkę, w której schroni się przed potopem wraz ze swoją rodziną i zwierzętami. Bóg zesłał potop w momencie, gdy arka została już zbudowana.
W odniesieniu do tego tekstu z Księgi Rodzaju, widzimy, że Pan Bóg wstawia się za Swoimi wybranymi, w dziele zbawienia świata. Wielka nieprawość ludzi była powodem zesłania potopu. Wreszcie Pan rzekł: «Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem». [Tylko] Noego Pan darzył życzliwością. (Rdz 6, 7 – 8).
Czytając ten fragment, możemy się zastanawiać, dlaczego Pan Bóg jest taki groźny i surowy, że pragnął zniszczyć, to, co stworzył? W następnych fragmentach Księgi Rodzaju mamy obraz Boga zasmuconego zepsuciem moralnym ludzkości. Bóg stworzył świat z miłości i do miłości. A co zobaczył? Niewdzięczność i niegodziwość. Grzechy, brak bojaźni Bożej, pychę, zatwardziałość ludzkiego serca, nieskłonnego do nawrócenia i opamiętania się. To wszystko Bogu się nie podobało i raniło Jego Serce.

tekst: Magdalena Gałkowska
Czytaj więcej w październikowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.