Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Reportaż/relacja

Przebaczyć w Imię Jezusa

„Przebaczenie jest jednym z najważniejszych słów i czynów Jezusa. Jezus mówi w modlitwie Ojcze nasz… „I odpuść nam nasze winy, jako i my, odpuszczamy naszym winowajcom”, przebacz mi, bo ja wybaczam. Dlaczego należy przebaczyć bliźnim? Bo Bóg mi wybaczył. Ale trzeba wybaczyć z serca, nie tylko słowami, nie tylko zewnętrznie, powierzchownie. Bo można wybaczyć ustami, ale nie sercem. Chodzi o serce, które zranione zostało przez bliźniego i ono musi wybaczyć – mówił na spotkaniu otwartym o. Daniel Galus. Serce każdego z nas jest wzywane dzisiaj do przebaczenia naszym winowajcom. Przebaczyć to znaczy odpuścić, darować z miłości, z miłości do Jezusa, z miłości również, którą On nam okazuje. On mnie kocha i w imię tej miłości przebaczam. Przebaczam, nawet jeżeli ten, który mnie zranił, nie żałuje tego. Przebaczam w imię Jezusa, w imię Jego miłości, bo On przebaczył wszystko wszystkim. (…) Powierzmy Bogu nasze serce, nasze zranienia, naszą przeszłość, pamięć. Przebaczmy od początku naszego życia wszystkim wszystko, w imię Jezusa, z miłości do Jezusa, tak jak On”.

zebrała: Agnieszka Żebrowska

Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.