Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Przebaczenie sercem

„Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu.I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu”. (Łk 17, 3-4)

Do najpiękniejszych cnót człowieka należy zdolność przebaczenia. Przebaczenie jest łaską od Boga i aktem wolnej woli, by okazać miłosierdzie temu, kto nas zranił i wyrządził zło. Mówi się, że złe słowa są jak nóż, potrafią zabić dobro w człowieku. Językiem możemy kogoś podnieść, umocnić albo zranić jego serce.

Przebaczenie człowiekowi, który w jakikolwiek sposób nas skrzywdził, słowem, postawą czy czynem, jest bardzo trudne. Jesteśmy bardziej skłonni przebaczyć krzywdzicielowi, którego nie znamy, komuś przypadkowo spotkanemu na ulicy niż osobie, która jest najbliżej nas i jest bliska naszemu sercu. Najtrudniej przebaczyć temu, kogo kochamy, temu, kogo uważamy za ważnego w naszym życiu. Kiedy ta bliska nam osoba w pewnym momencie zmienia się, rani nas, staje się naszym wrogiem, jaką wówczas mamy mieć postawę? Co robić?

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.