Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Przebaczenie drogą do pojednania

Podejmując temat przebaczenia, pragnę ukazać go w różnych aspektach życia społecznego. Przebaczenie jest niezbędne we wszystkich wymiarach życia.
Obserwując współczesny świat zdominowany przez cywilizację śmierci i nienawiści, dostrzegamy olbrzymią potrzebę przebaczenia i pojednania miedzy narodami, religiami, rasami oraz ludźmi różnych poglądów.
Różnorodność istniejąca w świecie nie jest czymś złym, ale jest darem samego Boga, nie ogranicza nas, ale ubogaca. Każdy człowiek jest inny i nie ma takich samych dwóch osób żyjących na ziemi. W Księdze Rodzaju czytamy, że ,,wszystko, co stworzył Bóg jest dobre’’. Cały świat i wszechświat stworzony przez Boga jest piękny i cudowny, tylko człowiek na skutek grzechu źle go eksploatuje.
Kiedyś słyszałem takie zdanie, które wypowiedział śp. ks. dr Preder, kustosz Sanktuarium Świętego Józefa w Częstochowie: „Szatan dokonał w świecie olbrzymiego spustoszenia, ale nie może zniszczyć jednego – ukrytego w człowieku dążenia do piękna’’. Bóg jest piękny i to dążenie złożył w sercu każdego człowieka.
Poważnym niebezpieczeństwem w dzisiejszym świecie jest zanikanie poczucia grzechu. Człowiek nie potrafi odróżnić dobra od zła, prawdy od kłamstwa, a często bywa i tak, że zło i dobro są ze sobą zmieszane.

tekst: Wiesław Jarząbek
koordynator Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Częstochowskiej

Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.