Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Prostota

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie (Mt 11, 25-26).

W tym fragmencie z Ewangelii św. Mateusza Jezus wysławia swojego Ojca za tych, którzy otworzyli przed Nim swoje serce i bardziej ufają Bogu niż własnej mądrości. To słowo jest skierowane do tych, którzy pokładają ufność w Panu, przyjmują Jego Słowo, w Nim pokładają całą nadzieję. Takim właśnie ludziom Bóg objawia przez Osobę swojego Syna Jezusa Chrystusa Królestwo Boże. A więc już tu, na ziemi, możemy przeżywać obecność Jego Królestwa. Bóg otwiera oczy na to, co niewidzialne, by doświadczali radości i upojenia Bogiem, Jego przeogromnej Miłości, którą okazuje ludziom.

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.