Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Prorok Izajasz

Imiona są ważne. Często wskazują na naszą życiową misję. Zarówno w Nowym Testamencie: „Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie” (Łk 10, 20), jak i Starym Testamencie. Imię proroka Izajasza oznacza „Jahwe jest zbawieniem” lub „Jahwe, zbaw!”. Już ono samo wskazuje na szczególną misję, jaką miał do wykonania. Szczegółowe informacje na temat jego życia nie są dokładnie znane. Bibliści wskazują, że pochodził z zamożnej rodziny, a jego ojcem prawdopodobnie był Amos, którego nie utożsamia się z prorokiem Amosem. Miał żonę oraz dzieci – dwóch synów. Imię pierwszego z nich brzmiało: Szear-Jaszub, co oznacza: „Reszta się nawróci”. Drugi: Maher-Szalal-Chasz-Baz: „Rychły- Łup-Bliska-Zdobycz”. Jak można się domyślić, imiona mają prorocze znaczenie. Imię pierwszego łączy się ściśle z proroctwami na temat klęski Jerozolimy, a drugie – odbudowania Jerozolimy i klęski jej wrogów. Prorok Izajasz to nie tylko wybitny pisarz Księgi Izajasza (warto wiedzieć, że bibliści wskazują kilku autorów Księgi Izajasza), ale także działacz polityczny i mówca. Można powiedzieć, że głosił płomienne kazania, ale był za to także dotkliwie prześladowany. Źródła historyczne wskazują na to, że zmarł śmiercią męczeńską, został przecięty na pół.

tekst: Karolina Jankowska
Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.