Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Prorok Ezechiel

Czy łatwo jest usłyszeć głos Boży? To pytanie nie należy do najprostszych. Kilkakrotne usłyszałam z ust kapłanów takie zdanie: „Najgłośniej
Bóg mówi w ciszy”. Budzi się więc refleksja: jak współczesny człowiek może przebywać w ciszy? Jeszcze niedawno ulice, sklepy, miejsca publiczne, wypełnione były hałasem, gwarem. I nagle zapadła w tych miejscach cisza. Świat się zatrzymał.
Czy wykorzystamy ten czas, żeby usłyszeć głos Boga? Głównym miejscem spotkania, rozmowy z nim, usłyszenia Jego głosu jest przede wszystkim
modlitwa. Co o modlitwie mówi nam Pismo Święte? „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 6-7).
Bóg zachęca nas, by nasze spotkanie z Nim było w ukryciu. Dlaczego? Moim zdaniem Pan Bóg pragnie, aby nasze spotkanie z Nim było osobiste, jeśliby nie powiedzieć nawet- intymne. Prorocy są dla mnie wzorem słuchania Bożego głosu, spotkania Boga – z człowiekiem, warto więc ich poznać bliżej.

tekst: Karolina Jankowska
Czytaj więcej w majowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.