Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Prorok Eliasz

Eliasz jest jednym z proroków, który ujmuje mnie swoją postawą i jest bliski mojemu sercu. Nazywany jest „prorokiem ognia”. To człowiek „mocny w słowie”, który kruszy zatwardziałe ludzkie serca, który upomina ze skutecznością. Po przeżyciu chwilowego załamania, podnosi się i z odwagą w Imię Boga idzie do ludu z misją głoszenia Jedynego i prawdziwego Stwórcy. Nie zważa na ludzkie opinie i względy. Nie patrzy czy będzie lubiany, ale idzie naprzód wykonać swoją powierzoną mu przez Boga misję. To, co cenię u Eliasza, to jego odwagę przeciwstawienia się większości w imię prawdy i obrony Boga w swoim sercu. Eliasz sprzeciwia się złu, nie bojąc się drugiego człowieka i jego reakcji.
Jak jest w naszym życiu? Bóg dla każdego ma zbawienny plan i misję do wykonania. Każdy z nas jest do czegoś powołany. Nie muszą to być wielkie sprawy, ale te zwyczajne, codzienne misje do wykonania. Na przykład misja miłości w małżeństwie, miłości rodziców względem dzieci…

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w sierpniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.