Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Prorok Daniel

INFORMACJE BIOGRAFICZNE
Imię Daniel oznacza „Bóg jest moim sędzią”. O samym Danielu wiemy, że pochodził z zacnego rodu żydowskiego, a także był jednym z uprowadzonych do niewoli. Mimo sprzecznych z wiarą Daniela poglądów religijnych, zajmował ważne miejsce na dworach perskich. Jednak dochował wierności Jedynemu Bogu. Należy do grona czterech wielkich proroków Starego Testamentu (pozostali to: Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel).
TREŚĆ
We wstępie do Księgi Daniela jest mowa, że księga ma charakter niejednolity. Możemy w niej wyróżnić następujące części:
1: Opowiadania biograficzne (Dn 1-6), kiedy to Daniel wraz z innymi młodzieńcami przybywa na dwór króla Nabuchodonozora, który oddaje cześć złotym bożkom. W tej części możemy odkryć pieśń wychwalającą Boga:
„Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych
ojców -pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię
pełne chwały i świętości –
chwalebne i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku
świętej Twojej chwały –
chwalony, sławiony przez wieki nade wszystko” (Dn 3, 52-54) – fragment Pieśni Trzech Młodzieńców.
Warto wiedzieć, w jakim kontekście ta pieśń jest osadzona trzej młodzieńcy odmawiają wysławiania złotego bożka, którego nakazał im czcić Nabuchodonozor. Za to zostają wrzuceni do pieca, który jest rozpalony aż siedem razy, bardziej niż powinien być (liczba siedem w Piśmie Świętym oznacza nieskończoność). Ogień jednak nic nie czyni młodzieńcom, co więcej, siedząc w piecu, wychwalają Boga Jedynego wielkim hymnem pochwalnym. Jeżeli chodzi o samego proroka Daniela, jest on obdarzony przez Boga wieloma darami, którymi służy na dworze królewskim, wyjaśnia sny królowi.

tekst: Karolina Jankowska
Czytaj więcej w czerwcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.