Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Prawdziwy ojciec. Duchowe ojcostwo świętego Józefa

Pan Bóg, nasz Ojciec jest początkiem wszystkiego i pierwszym naszym Ojcem, od Którego wszystko pochodzi i Który powinien być naszym autorytetem w postępowaniu zarówno wobec siebie samych jak i innych ludzi. On, Ojciec troskliwy i opiekuńczy, dający miłość bezinteresownie i kochający każdego człowieka. On, który daje Miłość i pragnie jej z naszych serc. Bóg Ojciec chce być kochany, tęskni za człowiekiem, którego zbawił za darmo. Oczywiście, jest też Ojcem wymagającym, momentami napominającym dla dobra człowieka, żeby go uchronić od potępienia. To coś innego niż wymierzanie sprawiedliwości dla odpłacenia komuś za zło, którego się dopuścił. Kara „w logice Bożej”, to ochrona człowieka przed tym, żeby siebie nie zatracił, wyciągnął wnioski, poprawił się, stał się lepszym, dobrym dla siebie samego, dla innych. Kara, która ma doprowadzić człowieka do stanu, że zacznie więcej kochać siebie i innych ludzi. Bóg kocha ciebie, mnie, ale i wychowuje, kształtuje.
A Bóg wszelkiej łaski, Ten który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. (1P 5, 10 – 11).

tekst: Magdalena Gałkowska
Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.