Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Maryjny Ogród

Poznanie samych siebie. Część pierwsza

Nasze rozważanie idzie swoją drogą. Celem jest wzrastać w świętości, czyli w zjednoczenium z Tym, Który jest świętym przez swoją naturę. Na tej drodze rozważania przychodzimy do następnego etapu, który św. Ludwik opisuje w Traktacie… numer 228: „W pierwszym tygodniu ofiarują w duchu pokory wszystkie swe modlitwy i akty pobożności, z prośbą o poznanie samych siebie i o żal za grzechy. W tym celu mogą, jeśli zechcą, rozmyślać nad tym, co powiedziałem wyżej o naszym złym wnętrzu. Żeby osiągnąć doskonałość, której zdobycie nie jest możliwe bez łączności z Jezusem Chrystusem, bardzo jest więc ważne, abyśmy całkowicie oczyścili się z tego, co w nas złe” (TPN 78); „Aby oderwać się od samych siebie, trzeba nam, po pierwsze: z pomocą światła Ducha Świętego dobrze poznać naszą skażoną naturę, naszą nieudolność w czynieniu tego, co dobre, naszą we wszystkim słabość, ustawiczną niestałość, niegodność wobec wszelkiej łaski i ogólną naszą nieprawość” (79)]. Nasze rozważanie chcemy podzielić na dwie części: pierwsza o poznaniu samych siebie; a druga o żalu za grzechy. W tym numerze rozważamy poznanie samych siebie.

tekst: o. Mihovil Filipović, S.M.M.

Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.