Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Maryjny Ogród

Poznać Najświętszą Dziewicę Maryję. Część trzecia

W tym numerze, chcemy zaproponować rozważanie na temat relacji Maryi i Bożego Królestwa, do którego jesteśmy zaproszeni, aby wejść. Królestwo Boże, realizuje się w sercu człowieka, w jego wnętrzu. Oznacza to, że aby go przyjąć, trzeba się nawrócić „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15), „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4, 17b); czyli trzeba na nowo się narodzić „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego… Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 3 – 5). Nawracanie się jest jednym procesem, w którym ludzkie serce przyjmując Słowo Boże, jak Radosną Nowinę, doświadcza uwolnienia od grzechu i uzdrowienia z ran. Rola Maryi w tym procesie, to pomoc w rozumieniu i akceptowaniu Słowa Bożego.

tekst: o. Mihovil Filipović, S.M.M.

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.