Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Maryjny Ogród

Poznać Najświętszą Dziewicę Maryję. Część pierwsza

W trzeciej fazie przygotowania do oddania się Jezusowi przez Maryję, Montfort proponuje rozważanie, aby poznać Najświętszą Dziewicę. O tym pisze w Traktacie Prawdziwego Nabożeństwa do NMP w numerze 229: „W czasie drugiego tygodnia starać się będą we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Najświętszą Dziewicę. O to poznanie prosić będą Ducha Świętego… Podobnie jak w pierwszym tygodniu, będą odmawiać w tej intencji Litanię do Ducha Świętego, hymn Witaj, Gwiazdo Morza i Różaniec lub przynajmniej jedną jego część”. Montfort pisze, że o poznanie Maryi będą prosić Ducha Świętego, a w Tajemnicy Maryi, w numerze 20, pisze: „Szczęśliwa, po tysiąckroć szczęśliwa jest ta dusza na ziemi, której Duch Święty wyjawia Tajemnicę Maryi; i której otwiera ów zamknięty Ogród, by dusza doń weszła; ten zapieczętowany Zdrój, by z niego czerpała i piła żywe wody łaski do obfitości!”

tekst: o. Mihovil Filipović, S.M.M.

Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.