Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Maryjny Ogród

Poznać Najświętszą Dziewicę Maryję. Część piąta

W tym numerze, będziemy rozważać tajemnicę poznania Najświętszej Dziewicy Maryi poprzez praktykowanie prawdziwego nabożeństwa.
Mówiliśmy o tym w drugiej części artykułu, więc dla przypomnienia powiem jeszcze raz, że praktykowanie tego nabożeństwa może istnieć w kategorii zewnętrznej i wewnętrznej; razem stanowią jedną całość, nabieramy wówczas pewności, że to nabożeństwo jest prawdziwie.
Św. Ludwik proponuje konkretne praktyki zewnętrzne, wyjaśniając ich ważność. Pisze: „ćwiczenia zewnętrzne, jeśli są dobrze wykonywane, pobudzają nas do ćwiczeń wewnętrznych,… przyczyniają się do zbudowania bliźnich, którzy je widzą, gdy przeciwnie, ćwiczenia czysto wewnętrzne są niedostrzegalne” (Traktat n. 226). Trzeba też zauważyć w jakim duchu spełniamy te ćwiczenia. Ważna jest intencja naszego serca.

tekst: o. Mihovil Filipović, S.M.M.

Czytaj więcej w marcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.