Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Maryjny Ogród

Poznać Najświętszą Dziewicę Maryję. Część druga

W drugiej części, pragnę zaproponować rozważanie o relacjach, które prowadzą do poznania Najświętszej Maryi Panny. By poznać jedną osobę, jak NP Maryję, musimy wejść w relację z Nią. Jest to możliwe na poziomie łaski, której udziela Duch Święty (o „to poznanie prosić będą Ducha Świętego”). Na tę relację z naszej strony odpowiadamy praktykami zewnętrznymi i wewnętrznymi, które nas prowadzą do doświadczenia, czyli do poznania Maryi. Przez te praktyki rozwija się prawdziwe nabożeństwo do NP Maryi, którego celem jest: „znalezienie Chrystusa, by Go ukochać i wiernie Mu służyć” (por. T, n. 62). Dla św. Ludwika, „istota tego nabożeństwa polega na aktach wewnętrznych, ale jednak ćwiczeń zewnętrznych nie wolno zaniedbywać, bo jeśli są dobrze wykonywane, pobudzają nas do ćwiczeń wewnętrznych, które też przyczyniają się do zbudowania bliźnich” (por. T, n. 226). Montfort, jako pierwszą praktykę proponuje oddanie się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi, jako niewolnicy z miłości, po ćwiczeniach przygotowawczych, trwających 33 dni (por. T, nn. 227-232). Tę praktykę należy odnawiać corocznie, spełniając te same ćwiczenia przez trzy tygodnie, razem z aktem oddania (por. T, n. 233). Poznanie Maryi realizuje się w jednym procesie, który zawiera w sobie wierność w relacji, świadome rozpoczynającą się przez akt zawierzenia. Św. Ludwik opisuje te wewnętrzne relacje w kilku aspektach: przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi.

tekst: o. Mihovil Filipović, S.M.M.

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.