Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Maryjny Ogród

Poznać Najświętszą Dziewicę Maryję. Część czwarta

W tym numerze, jak pisałem miesiąc temu, będziemy mówić o roli Maryi w chrześcijańskim stawaniu się „niewolnikami miłości”.
Na początku rozważania musimy sprecyzować fakt prawdziwego powołania w wierze chrześcijańskiej.
Czym powinniśmy się kierować, aby każdy z nas mógł stać się prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa?
Maryja, w tym powołaniu, odgrywa niezastąpioną rolę. Aby to podkreślić, warto przypomnieć słowa, bł. Pawła VI, że „nie można być chrześcijanami, jeżeli nie jesteśmy Maryjni”. Oznacza to, że w życiu musimy inspirować się przykładem Tej, którą nazywają pierwszą chrześcijanką i doskonałą uczennicą Jezusa Chrystusa, Maryją z Nazaretu.
Uczeń Jezusa Chrystusa preferuje najważniejsze wartości, przede wszystkim cnotę miłości. Bez niej nie istnieje żadna wartość chrześcijańska (por. 1 Kor 13, 1.3).
Miłość nadaje koloru wszystkim naszym działaniom, by ludzie poznali nas, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Właśnie, ta miłość, która charakteryzuje się pokornym oddaniem, zawierzeniem, nieustanną ufnością jest prawdziwym chrześcijaństwem (por. 1 Kor 13, 4-8).

tekst: o. Mihovil Filipović, S.M.M.

Czytaj więcej w lutowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.