Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Powiedz Chrystusowi o nas

Czasami wyobrażam sobie, jak w niebie aniołowie, wpatrują się nieustannie w Twarz Maryi i jedynie co robią, to wzdychają i podziwiają. Kontemplują. Z kolei święty Ludwik Maria de Montfort, na początku swego Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, pisze, że „Aniołowie, pytają często jedni drugich: Kimże jest Ta?” (T 3) – bo „zaprawdę, trzeba zawołać z Apostołem „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć” – tak niepojęte są piękności, wspaniałości i doskonałości Maryi, tego Cudu nad cudami, doskonałości natury i wiekuistej chwały” (T 12).
Lubię patrzeć na Maryję. W ciszy. Sercem do Serca. Nie potrzeba zbyt dużo słów. Wystarczy z Nią być. Choć czasami jest to niebezpieczne. Jeśli chcesz słuchać, to Maryja powie ci o Swoim bólu. O Swoich troskach.
Kiedy spotkałam się z Księdzem Arcybiskupem Wacławem Depo, metropolitą częstochowskim na Forum, z okazji ustanowienia pierwszej Wspólnoty Misjonarzy Monfortianów w Polsce, poprosiłam o wywiad. O Maryi. O jego drodze zawierzenia Totus Tuus. Jego serce słucha Maryi. Stąd zatroskanie o Kościół, o sytuację rodziny. O naszą przyszłość. O Polskę. I cicha, pokorna prośba: „Powiedz Chrystusowi o nas”.

Jak rozwijała się duchowość Totus Tuus w życiu Księdza Arcybiskupa? Jak dokonywało się zawierzenie? Jak Matka Boża prowadziła Księdza Arcybiskupa, od samego początku, aż do dzisiejszego dnia?
Myślę, że duchowość Maryjną, wynosimy spod serca matki, dlatego, że każda matka jest w jakiś sposób duchowo związana z Maryją, bo jest przekazicielką życia, a to, że życie nasze nie jest również jakimś przypadkiem, to każdy z nas musi w to uwierzyć, że Pan Bóg chciał nas dla nas samych. To co podkreśla soborowy dekret, że Bóg nas umiłował i dlatego jesteśmy tutaj, na tym świecie. A z kolei, tak jak umiłował
Maryję, ze względu nie tylko na Nią samą, ale ze względu na Jej Syna i przyszłe Jego zasługi jako Odkupiciela, tym bardziej teraz musimy to odkrywać i potwierdzać w życiu osobistym.

rozmawiała: Dagmara Gałązka

Czytaj więcej w lutowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.