Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Poszukiwanie i rozeznawanie woli Bożej

„Nigdy nie pragnij, aby twoje sprawy tak się potoczyły, jak tobie wydaje się dobrze, ale tak jak się podoba Bogu, a wtedy będziesz spokojny i wdzięczny na modlitwie” ojciec pustyni Abba Nil.
,,Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten kto pełni wolę Ojca Mego” (Mt 7, 21).

W niniejszym artykule chciałbym poruszyć temat rozeznawania woli Bożej w życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym. Chcę podkreślić, iż wypełnianie woli Bożej jest najważniejszym zadaniem w życiu człowieka. Tę prawdę potwierdza sam Jezus Chrystus mówiąc: ,,Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie posłał’’ (J 4, 34). Jezus Chrystus często udawał się na miejsca pustynne i bezludne, aby się modlić i słuchać swego Ojca. Na kartach Ewangelii czytamy, że nieraz całą noc spędził na modlitwie, rozmawiając z Ojcem. Podobnie i my jako uczniowie Jezusa Chrystusa, pragnący naśladować Swojego Mistrza i Pana, powinnyśmy znaleźć czas na codzienną modlitwę osobistą, aby słuchać Boga i rozeznawać Jego świętą wolę. Bez ciszy i modlitwy oraz czasu pustyni, nikt nie odkryje woli Bożej. Często musimy włożyć trud w jej poszukiwanie, odkrywanie i wypełnianie.

tekst: Wiesław Jarząbek
koordynator Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Częstochowskiej

Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.