Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Poszukiwanie i rozeznawanie woli Bożej. Część trzynasta

W Ewangelii wg świętego Mateusza czytamy:

,,Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi” .
(Mt 4, 19)
,,Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.
(Mt 10, 8)
,,Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem,
ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim”.
(Mt 5, 15)

Gdy święty Jan Bosko, poprosił swojego przewodnika duchowego księdza Cafasso o rozeznanie woli Bożej dotyczącej jego posługi w Kościele, ten Mu odpowiedział: ,,Czas i pokora wskażą ci drogę”. Głównym celem Nowej Ewangelizacji jest doprowadzić człowieka do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, czego konsekwencją powinno być przyjęcie Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Każdy ewangelizator czy to w życiu osobistym, wspólnotowym, czy parafialnym, powinien także rozeznawać wolę Bożą, na jakie pola ewangelizacji prowadzi go Duch Święty. To szczytne zadanie spoczywa na każdym, kto przyjął sakrament chrztu świętego.

tekst: Wiesław Jarząbek
koordynator Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Częstochowskiej w latach 2008-2017

Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.