Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Poszukiwanie i rozeznawanie woli Bożej. Część szósta

Świat, w którym żyjemy, nie jest naturalnym środowiskiem wiary, lecz przeciwnie – jest wrogi chrześcijaństwu. Bardzo często słyszymy o prześladowaniu chrześcijan w różnych krajach, w których oddają życie za wiarę. We współczesnej Polsce nikt nie umiera za Chrystusa, ale „na każdym kroku” można spotkać się z prześladowaniem ludzi wierzących, z różnego rodzaju przejawami zła. Chrystus nam to przepowiedział: ,,Jeżeli Mnie prześladowali i was prześladować będą”.

Papieże Paweł VI, a następnie Jan Paweł II, dostrzegali olbrzymią skalę zła we współczesnym świecie. Dlatego w swoim nauczaniu zwrócili uwagę, że istnieją dwie cywilizacje: życia i miłości oraz śmierci, i nienawiści.
W tym właśnie świecie, gdzie jest dobro i silna eskalacja zła, potrzebujemy daru rozeznawania duchów, gdyż nie wszystko pochodzi od Ducha Świętego. Pojawiło się wielu fałszywych proroków, jak mówi Pismo Św., których trzeba zdemaskować i przeciwstawić się im.
Spróbujemy poszukać odpowiedzi na to, w jaki sposób rozpoznać i odróżnić działanie Ducha Świętego od ducha złego oraz ducha ludzkiego?

tekst: Wiesław Jarząbek
koordynator Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Częstochowskiej

Czytaj więcej w kwietniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.