Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Poszukiwanie i rozeznawanie woli Bożej. Część siódma

„Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca musi ze swoim niepokojem, niepewnością, słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa”. Św. Jan Paweł II

Całe nasze życie jest nieustanną walką duchową, którą toczymy na tym świecie aż do końca naszych dni. Nie dotyczy ona spraw przyziemnych, ale tego, co najważniejsze w naszym życiu, zbawienia. Walka duchowa, którą toczymy nie jest skierowana przeciwko człowiekowi, ale mocom ciemności. Tę prawdę potwierdza święty Paweł w liście do Efezjan: ,,Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” (Ef 6, 12). Aby wygrać tę walkę, potrzebujemy zbroi, którą jest moc Boża, Słowo Boże i dar rozeznawania duchów.
Jak rozpoznać działanie złego ducha w naszym życiu, poprzez poznanie jego celów i metod działania, oraz przebiegłości?

tekst: Wiesław Jarząbek
koordynator Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Częstochowskiej

Czytaj więcej w majowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.