Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Poszukiwanie i rozeznawanie woli Bożej. Część piąta

Bóg jest kochającym i miłosiernym Ojcem, który zaprasza wszystkie Swoje dzieci: synów i córki, aby przyjęły Jego świętą wolę, którą jest Jego niezgłębione miłosierdzie względem całego stworzenia. Tę prawdę potwierdza święta siostra Faustyna Kowalska w swojej modlitwie: ,,O Boże wiekuisty, pomnóż w nas miłosierdzie swoje, abyśmy z wielką ufnością poddali się woli Twojej świętej, która jest miłością i miłosierdziem samym” (Dz. 950).
Tylko wówczas, gdy pełnimy wolę Bożą, możemy być w pełni szczęśliwi. Poza pełnieniem woli Bożej, wszystko inne nie ma większej wartości i nie daje prawdziwego szczęścia. Święty Augustyn daje nam pełną prawdę, co w życiu daje pełnię szczęścia: ,Nie zazna serce moje spokoju, dopóki nie spocznie w Bogu”, a w innym miejscu dopowie: ,,Jaka miłość – taki człowiek”.

tekst: Wiesław Jarząbek
koordynator Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Częstochowskiej

Czytaj więcej w marcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.