Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Poszukiwanie i rozeznawanie woli Bożej. Część jedenasta

Temat rozeznawania wewnętrznych doznań, którymi są pocieszenia i strapienia duchowe – będą w centrum naszych dalszych rozważań. Ważne jest, abyśmy mieli świadomość, co przeżywamy w głębi nas samych, do czego jesteśmy przynaglani przez Ducha Świętego.
Umiejętność określania naszych wewnętrznych stanów ducha jest konieczne, abyśmy mogli wzrastać w wierze i kroczyć właściwymi drogami do świętości. Mówiąc o rozeznawaniu duchowym dotyczącym stanów naszego ducha – pocieszenia czy strapienia – mamy na myśli osoby, które żyjąc w jakimś stopniu wiarą na co dzień, podjęły trud pójścia za Chrystusem. Nie dotyczy to osób, które żyją w grzechach ciężkich, które zerwały więź z Chrystusem, odłączyły się od Kościoła i nie chcą zbliżyć się do światła, nie chcą podjąć trudu życia w prawdzie. Takie osoby żyją w śmierci duchowej, narażone na potępienie wieczne. Inaczej ma się sprawa, gdy człowiek, mając dość takiego życia, zapragnie pojednać się z Bogiem, wówczas musi przejść pewne etapy uwolnienia, uzdrowienia i oczyszczenia, a rozeznanie na każdym etapie będzie dotyczyło czegoś innego. Pocieszenia i strapienia duchowe dotyczą osób, które idąc za Bogiem, doświadczają tychże stanów ducha, w tym celu, aby dokonywał się ciągły wzrost duchowy człowieka, wzrastanie w wierze, świętości i doskonałości życia chrześcijańskiego, abyśmy bez zarzutu mogli stanąć na sądzie Bożym po śmierci.

tekst: Wiesław Jarząbek
koordynator Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Częstochowskiej w latach 2008-2017

Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.