Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Poszukiwanie i rozeznawanie woli Bożej. Część dwunasta

Krocząc Bożymi drogami, warto pamiętać, że istotą rozeznawania duchowego jest postrzeganie naszej rzeczywistości tak, jak widzi ją Bóg.

,,Nie tak bowiem człowiek widzi jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy w serce” (1 Sm 16, 7).

ROZEZNAWANIE ZNAKÓW CZASU

W całej historii zbawienia Bóg przemawia do swojego ludu i daje nam znaki swojej obecności. Zadaniem Kościoła i każdego chrześcijanina jest ich właściwe odczytywanie, i rozeznawanie, co nie jest łatwe. Znaki czasu są pewnymi wydarzeniami, przez które Bóg daje nam poznać swoją wolę. Ukazują one zamysł Boży, pewne zadania, które powinniśmy podjąć po dialogu z Bogiem.

tekst: Wiesław Jarząbek
koordynator Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Częstochowskiej w latach 2008-2017

Czytaj więcej w październikowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.