Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Poszukiwanie i rozeznawanie woli Bożej. Część druga

Kontynuując temat o rozeznawaniu woli Bożej, trzeba mocno podkreślić, iż ten dar jest ściśle złączony z łaską wiary, ponieważ jest nadprzyrodzony i pochodzi od Ducha Świętego. Nie można posługiwać charyzmatem rozeznania bez łaski wiary i asystencji Ducha Świętego. Każdy, kto pragnie posługiwać się tym darem, powinien modlić się o obdarowanie nim przez Ducha Świętego, bo to od Niego zależy skuteczność naszej posługi. Dlatego musimy mieć „uszy szeroko otwarte” na słuchanie Ducha Świętego i Jego prowadzenie. Duch Święty pragnie przede wszystkim pokazywać nam prawdę o nas samych. W Ewangelii według świętego Jana czytamy: ,,Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi nas do całej prawdy” (J 16, 13), a w innym miejscu: ,,Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli’’ (J 8, 32). A zatem przy rozeznawaniu woli Bożej, chodzi o odkrycie prawdy o naszym życiu czy idziemy we właściwym kierunku.

tekst: Wiesław Jarząbek
koordynator Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Częstochowskiej

Czytaj więcej w grudniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.