Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Porównywanie się

Pojawiła się u nich myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto by to dziecko przyjął w imię Moje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki». (Łk 9, 46-48)

Jedną z odmian pychy jest porównywanie się z innymi. Wynika to z zazdrości, tego, co posiada drugi człowiek. To, co ma inna osoba, wygląda atrakcyjniej w naszych oczach, niż to, co sami posiadamy. Każdy człowiek został powołany do życia z miłości przez Pana Boga, czyli wszyscy jesteśmy niesamowicie kochani przez Ojca w niebie. W każdym z nas Bóg złożył swoje dary, talenty, charyzmaty, czyli pewne dobra, którymi możemy służyć bliźniemu. W zależności w jakim stopniu je odkryjemy, na tyle będziemy mogli się nimi radować w dziękczynieniu Bogu za cuda, które w nas złożył.

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w majowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.