Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Pokora

„On to, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stając się podobnym do ludzi.” (Flp 2.6-7)

Pokora jest najtrudniejszą ze wszystkich cnót moralnych. Pokora jest prawdą o sobie samym. Jest to też ogromna łaska, do jakiej zaprasza nas wszystkich Jezus, by doprowadzić nas do pełnej wolności wewnętrznej. Człowiek pokorny jest wolny, niczym nieskrępowany, ani węzłami własnego egoizmu czy chorych ambicji. Pokora to też godność człowieka. Kiedy przychodzą upokorzenia ze strony innych osób, potrafimy je przyjąć i przebaczyć innym, bo znamy swoją godność. Wiemy,
w Kim ulokowane jest nasze poczucie wartości i nasze człowieczeństwo. I wtedy zwyciężamy duchowo, choć w odniesieniu ludzkim wydaje się, że ponosimy porażkę, bo ktoś nas poniżył, bo powiedział nieodpowiednie słowa, czy zrobił coś, co nas zraniło. Trudno jednak czasem zapomnieć o sobie i o swoim „ja”.

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w sierpniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.