Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Po co jest małżeństwo?

Sakrament małżeństwa, w widzeniu Boga, to więź pomiędzy kobietą a mężczyzną, która ma być dla małżonków źródłem dojrzewania do świętości. Podstawą związku małżeńskiego jest miłość, która jest przeciwieństwem egoizmu i sprawia, że oboje stają się dla siebie wielkim darem bezinteresownej miłości. Małżeństwo chrześcijańskie powinno być odbiciem relacji pomiędzy Chrystusem a Kościołem – tak jak Chrystus umiłował Kościół, tak małżonkowie winni siebie miłować, darzyć szacunkiem, służąc sobie nawzajem i wyprzedzając jeden drugiego w czynieniu wzajemnego dobra.
Mąż powinien otaczać opieką swoją żonę, jak Chrystus chroni swój Kościół. W małżeństwie chrześcijańskim mąż ma się wzorować na Chrystusie. Niestety, niektórzy mężowie interpretują słowa o poddaństwie żony w wykrzywionym aspekcie, traktując swoje wybranki jako te, które mają ulegać im we wszystkim, nie wyrażać swojego zdania, a najlepiej nic się nie odzywać. Chcą tym samym podkreślić miejsce kobiety w małżeństwie. Św. Paweł pisze: „bądźcie sobie wzajemnie poddani w Chrystusie”. Jeśli ktoś uważa, że żona ma być osobą spełniającą zachcianki męża, to jest w dużym błędzie i nie ma w nim ducha Bożego. Panować – znaczy ofiarować siebie z miłości na wzór Jezusa. To wierność w miłości, nieustanne budowanie wzajemnych relacji, w poszanowaniu siebie nawzajem i partnerstwie. Wszystko to ma być oparte na Chrystusie jako wzorze miłości doskonałej.

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w marcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.