Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Plotka

„Plotka to niesprawdzona bądź kłamliwa wiadomość, zwykle powodująca utratę dobrego wizerunku osoby, której dotyczy” (sjp.pl/plotka). Jej przekazywanie jest zachowaniem postrzeganym negatywnie. Jako informacja – plotka jest rzekomym „dobrem” rozpowszechniającym przez kogoś wśród członków grupy tak, aby podnieść swój status. Osoby rozpoczynające plotkowanie i te wnoszące nowe „sensacje” mają szansę na poprawę swojej pozycji w grupie. Poza tym wyrażanie opinii o innych jest pośrednio informacją (sprawieniem wrażenia), że ktoś, kto to robi, zna się na normach grupowych i ma „moralne” prawo oceniać ludzi. Plotkarką jest osoba, która posiada jakąś informację o danym człowieku i chce ją przekazać komuś, kto nie powinien o tym wiedzieć. Plotka różni się zasadniczo od dzielenia się informacją, intencją przekazywania konkretnej treści. Zawsze celem plotkarzy jest postawienie siebie w lepszym świetle, a gorszym osobę, o której się nadaje kłamstwa. Nieprawdopodobne rzeczy można usłyszeć na swój temat. I takież same informacje dotarły do moich uszu. Czasem zastanawiam się, skąd i w jakim celu takie kłamstwa pojawiają się w ludzkich głowach. Co chcą uzyskać osoby roznoszące takie przykrości na innych?

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w kwietniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.