Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Pielgrzymowanie przez wieki

Miesiące lipiec i sierpień są w tradycji polskiego Kościoła czasem pielgrzymowania do sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. Ruch pielgrzymkowy w ostatnich dekadach zyskał na popularności, ale sama jego idea jest bardzo stara. Mimo informacji, jakie można spotkać w różnych źródłach, tak naprawdę sięga czasów jeszcze przed narodzeniem Chrystusa. Faktem natomiast jest to, że po edykcie mediolańskim Konstantyna Wielkiego miejsca związane z życiem i działalnością Jezusa zaczęły przyciągać rzesze pątników, a kolejne stulecia kształtowały formę ruchu pielgrzymkowego. Pielgrzymami – w wymiarze duchowym i symbolicznym – są również pustelnicy.

Pielgrzymowanie jest tak samo stare jak ludzkość. Występuje w różnych kulturach i religiach. Najczęściej definiowane jest jako wędrówka (podróż) nie wynikająca z przyczyn materialnych lub jako odwiedzanie miejsc kultu będące zewnętrznym wyrazem pobożności i szacunku dla symboli wiary. Pozostając w kręgu naszej wiary i historii Kościoła katolickiego, należy stwierdzić, że pielgrzymka pojawiła się na samym początku istnienia. Jak podaje Słownik teologii biblijnej Xaviera Leon-Dufora pierwszym pielgrzymem był Abraham, który udał się do ziemi wskazanej mu przez Boga (Rdz 12, 1-4). Pielgrzymką było wyjście Izraelitów z Egiptu i wędrówka do Ziemi Obiecanej.

tekst: Krzysztof Wolski

Czytaj więcej w sierpniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.