Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Piękne Serce Maryi

Duchu Święty, Duchu wiedzy Bożej, roztropności, mądrości, Duchu umiejętności, który przychodzisz do tych, którzy nie mają wiedzy, do tych, którzy są prości, aby ich pouczyć. Przyjdź Duchu Święty do nas, bo jesteśmy ubodzy, prości, mali, często z brakiem umiejętności, z niewiedzą, co mamy czynić. Niech to Słowo Boże pomoże nam poznać, czego od nas oczekujesz, co jest Twoją wolą. W jaki sposób naśladować Cię, Jezu Chryste? W jaki sposób zostawić wszystko i pójść za Tobą? Przyjdź Duchu Święty przez Maryję, Serce Maryi, Matkę Bożą z Fatimy, aby również w czasie tej homilii w szczególny sposób ukazać rolę Maryi w dziele Zbawienia, Jej Serce, które kochało i kocha każdego człowieka, każde serce ludzkie. Przyjdź teraz, spocznij na nas.

Europa oddala się od Chrystusa, wyrzeka się wiary, dlatego dzisiaj pragniemy modlić się za wstawiennictwem Maryi. Maryja nie jest może oficjalnie nazwana patronką Europy, ale na pewno taką patronką jest. Osobiście nazwałbym Matkę Bożą z Fatimy patronką Europy, to jest moje takie zdanie. Wiemy, że Maryja, Matka Boża objawiła się w tym miejscu. Ale ktoś z was może zapytać: „Po co nam objawienia Maryjne?”. Trzeba wówczas odpowiedzieć, że są one z woli Bożej, a co jest z woli Bożej, jest z Miłości i Miłosierdzia Boga. Dlaczego więc Maryja się ukazuje? Dlatego, żeby przekazać miłość, miłosierdzie i dobroć Boga. Żeby ludzie wrócili do Słowa Bożego i do Jezusa Chrystusa. Matka Boża nie dodała nic do tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, Matka Boża chce powrotu do tego, co powiedział Jezus, czym żył, co mówił.

tekst: o. Daniel Galus

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.