Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ

Październik miesiącem Maryjnym i modlitwy różańcowej

W ciągu roku mamy trzy miesiące szczególnej czci Matki Bożej: maj, sierpień i trwający właśnie październik. Zasługuje on na szczególną uwagę, bo jego geneza sięga XVI wieku, gdy islam walczył ze światem chrześcijańskim, a wydarzenia w Fatimie w 1917 roku utrwaliły i kolokwialnie mówiąc podniosły jego rangę.
„Non virtus, non arma, non duces, sed Mariae Rosiae victores nos fecit” – „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa uczyniła nas zwycięzcami” taką sentencję umieścili Wenecjanie w kaplicy wzniesionej jako dziękczynienie po bitwie pod Lepanto, która miała miejsce 7 października 1571 roku. Starcie często określane w literaturze jako jedna z najkrwawszych bitew morskich w dziejach świata przyniosło druzgocącą klęskę floty Imperium Osmańskiego.
Trudno się dziwić euforii Wenecjan (wspólnie z Hiszpanią tworzyli trzon Ligi Świętej), ponieważ stosunek sił jak i dotychczasowy przebieg ekspansji Imperium raczej nie dawał szans siłom chrześcijańskim.

tekst: Krzysztof Wolski
Czytaj więcej w październikowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.