Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Moc Słowa Kazania

Patrz w Moje Miłosierne Serce

Na początku dobrze byłoby, gdyśmy przypomnieli sobie sprawy związane z naszą wiarą, z katechizmem, dlatego proszę, żebyście odpowiedzieli na pytania, które wam zadam. Wiemy, że jest sześć prawd wiary, które wyznajemy, a więc proszę żebyście odpowiedzieli. Pierwsza prawda wiary: Jest jeden Bóg. Druga: Bóg jest Bogiem Sprawiedliwym, które za dobro wynagradza, a za zło karze. Trzecia: są Trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Czwarta: Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawiania. „Dobrze wam idzie”. Piąta: Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Szósta: Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
Pan Jezus jest Sędzią Sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. On jest Sędzią, który zna tajniki serc ludzkich, zna nasze intencje, pragnienia i potrafi osądzić miłosiernie, i sprawiedliwie. Dlatego Bóg chce nas ostrzec i upomnieć, żebyśmy czasami nie wchodzili w sąd Boży, to znaczy żebyśmy nie decydowali, kto ma iść do nieba, a kto do piekła. Kto jest dobry, a kto zły, bo tylko Bóg wie, jakim człowiekiem jest dana osoba.

tekst: o. Daniel Galus

Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.