Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Opatrzność Boża

Pewnego dnia, gdy czytałam Pismo Święte, urzekły mnie te słowa Jezusa skierowane do Piłata: „Nie miałbyś żadnej władzy nade mną…” Słowo Jezusa ma moc docierania do serca człowieka w taki sposób, że osoba zaczyna się głęboko nad ich sensem zastanawiać. W tych słowach Jezusa streszcza się wszystko, co dotyczy Opatrzności Bożej i zaufania Jej.

Uwidacznia się głębia więzi i porozumienia ze swoim Ojcem w Niebie. Jedność Serc myśli i uczuć, jedność rozumowania w sposób duchowy. Ileż jest prawdy w tych słowach i bezgranicznego zaufania planom Ojca wobec swojego Syna. Syn odpowiada swoją gotowością na to, co pragnie uczynić z Nim Ojciec dla dobra całej ludzkości. Odpowiada pełnym poddaniem się, pomimo że odczuwał lęk i trwogę przed egzekucją. Słowa Jezusa w Ogrójcu były przepełnione bólem: „Smutna jest dusza moja aż do śmierci (…) padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty [niech się stanie]! »” (Mt 26, 38-39)

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w lutowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.