Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Ogród, twierdza i motyl, czyli o tym, jak modlić się, by żyć

Kiedy jesteś wierny modlitwie, zmienia się twoje życie. A jak konkretnie zmienia się twój sposób modlitwy w czwartych  mieszkaniach? Gdy Bóg daje łaskę skupienia i wewnętrznej radości, pozostań w milczeniu, by cieszyć się Bogiem. Nie oddziałuje On już na ciebie przez zewnętrzne zmysły, ale odzywa się od wnętrza. W milczeniu najlepiej
nasłuchiwać i wyglądać Pana. Tego milczenia jednak nie wymusisz sam z siebie, dlatego ważne jest, by nadal podczas modlitwy pracować rozumem i wyobraźnią, rozważając Słowo Boże, a gdy przyjdzie łaska od Pana, wtedy tej pracy zaniechać. Jeśli nadal byś się starał rozmyślać, wprowadzisz tylko zamęt w twoją modlitwę. Taki sam zamęt wprowadzisz, gdy wymuszać będziesz na sobie milczenie zamiast pracy rozumu i wyobraźni. Doświadczysz także tego, że gdy Bóg zaprosi cię do milczącego trwania przy Nim, twoja wyobraźnia dostarczać ci będzie nieznośnych obrazów, a myśli biegać będą od jednej sprawy do drugiej, ten dysonans wynika z twojej nędzy, naszej słabej ludzkiej kondycji i gdy na „głębszym poziomie” spotykasz się z Bogiem, bardziej „na powierzchni” błąkasz się po świecie. To trud i krzyż, który trzeba nam zaakceptować i podjąć.

tekst: Wspólnota Sióstr Karmel Ducha Świętego

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.