Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Odwaga w pójściu za Jezusem

(…) Bardziej przez trudy, bardziej przez wiezienia, daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokroć byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamieniowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci; w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości (…) (2 Kor 11, 23d-27).

Przytoczony fragment z Listu do Koryntian, pokazuje jak wygląda pójście za Jezusem. Święty Paweł doświadczał wiele trudności i niebezpieczeństw, realizując swoje powołanie: głoszenia Ewangelii. On przeżywał takie cierpienia, ale czy nie są one bliskie i nam, idącym za Chrystusem? Święty Paweł pisze, że doznał wiele ucisku i niebezpieczeństw, także od swojego narodu, czyli od bliskich. Nie musimy więc daleko szukać.

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w lutowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.