Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Oddanie się Jezusowi przez ręce Maryi

Przygotowanie się do oddania życia Jezusowi przez ręce Maryi możemy porównać z pewną formacją, by odnowić naszą chrześcijańską tożsamość. Montfort pisze, że to nabożeństwo przez niego głoszone, w swej istocie jest „tylko doskonałym odnowieniem ślubów i przyrzeczeń złożonych na Chrzcie św”. (Traktat…, n. 120) Droga katechumenatu, która prowadzi, aby stać się chrześcijaninem, ma cztery etapy: ewangelizacyjny, katechetyczny, modlitewny i mistagogiczny; podobnie przygotowanie do oddania się Jezusowi przez Maryję ma również cztery etapy: wyzbycie się ducha tego świata; poznanie samych siebie i żal za grzechy; poznanie Najświętszej Dziewicy i poznanie Jezusa Chrystusa, czyli utożsamienie się z Nim.

W tym artykule zatrzymamy się na pierwszym etapie: jak wyzbyć się ducha tego świata. Montfort proponuje, aby ten etap trwał „przynajmniej przez dwanaście dni”. To znaczy, że może on trwać i więcej, zależnie od dynamizmu naszego nawrócenia, czyli oczyszczenia. Wyzbyć się ducha tego świata, ale jak się go wyzbyć? W rozeznaniu ducha tego świata mogą nam pomóc pewne rozważania na ten temat św. Ludwika.

tekst: o. Mihovil Filipović

Czytaj więcej w kwietniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.