Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie

Alleluja! Jezus żyje! A my dziś jesteśmy tego świadkami. Pomimo że jest wiele dzisiaj oporu wobec Jezusa, to możemy chodzić Jego ścieżkami i wsłuchiwać się w Jego głos. On został z nami „przez wszystkie dni aż do skończenia świata” i dlatego posyła dzisiaj nas: „Idźcie i czyńcie uczniami tych, którzy jeszcze nie uwierzyli”.
Jezus podzielił historię ludzkości na dwie części, najpierw tajemnicą Swojego wejścia i przyjęcia ludzkiej natury z Maryi Dziewicy, Ciało i Krew, nasze człowieczeństwo. I mówiliśmy, że okres ludzkości dzieli się na czas przed narodzeniem Chrystusa i po narodzeniu, ale czasy współczesne przyjęły inną kategorię. Od jakiego fundamentu? Od rewolucji francuskiej czy październikowej? Dlatego my dzisiaj nakładamy ten drugi podział: przed i po Zmartwychwstaniu Chrystusa. Ten świat już nie jest taki sam jak po upadku pierwszych rodziców, ich samowystarczalności życia poza Bogiem. Bóg dał swoją odpowiedź poprzez Syna, którego nam posłał dla naszego zbawienia. I to w Jego Imię – jak usłyszeliśmy w Dziejach Apostolskich z katechezy świętego Piotra – „W Jego Imię otrzymujemy odpuszczenie grzechów’. To On nas zbawia, ale także zaprasza do współpracy, żeby mógł działać Swoją miłością miłosierną, przebaczającą i dźwigającą człowieka, dającą nowe życie.

tekst: ks. abp dr Wacław Depo
Czytaj więcej w lipcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.