Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Wiara

O powołaniu

Powołanie każdego z nas to wielki przywilej i dar darmo udzielony jako dowód miłości Boga. On właśnie ma nieskończone pomysły, dlatego wołanie Chrystusa „pójdź za Mną” często jest słyszane w tak różnych sytuacjach życiowych.

Wielu spotyka się z nim w ciszy i na modlitwie, niektórzy są pociągani przykładem życia kapłana lub siostry zakonnej czy świadectwem wierzącej i zaangażowanej rodziny chrześcijańskiej. Czasem Bóg upomina się o nas w sposób niezwyczajny: na dyskotece czy w autobusie, może po przeczytaniu jakiejś książki, w czasie pielgrzymki, lub pobytu w miejscach łaskami słynących. Świadectwo każdego powołania jest niepowtarzalne i oryginalne, dlatego tak często dojrzewa powoli i w przeciwnościach wewnętrznych lub zewnętrznych. Powołanie to dar, który wyróżnia każdego z nas, ponieważ jest to tajemnica Bożego działania i mojej osobistej odpowiedzi na to działanie. Takie wezwanie i taka odpowiedź na miłość nie powtórzy się już nigdy, bo Bóg, kształtując nasze serce, uzdolnił je do kochania Go w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny.

tekst: Siostry klarsyki ze Skaryszewa

Czytaj więcej w majowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.