O miesięczniku

Umiłowani Bracia i Siostry,

Z wielką radością oddajemy do Waszych rąk nowy miesięcznik charyzmatyczny, który jest wydawany przez naszą Fundację „Miłość i Miłosierdzie Jezusa”.
To czasopismo jest jednym z owoców naszej Wspólnoty.

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa powstała 5 lutego 2010 roku w Pustelni Ducha Świętego w Czatachowie, niedaleko Częstochowy.
Jej szczególnym charyzmatem jest głoszenie Miłości i Miłosierdzia Jezusa swoim życiem, modlitwą, słowem i czynem, według wskazówek zawartych w „Dzienniczku” św. Faustyny /nr 1074,742/.

Przez nasz miesięcznik chcemy głosić „Słowem” Miłość i Miłosierdzie Jezusa.

Logo naszej Wspólnoty jest szczególne. Niebieskie tło oznacza płaszcz Maryi, którym nasza Wspólnota jest osłonięta. W środku jest krzyż Jezusa-znak Zbawienia, nad nim Duch Święty-znak Jego obecności i charyzmatów, a pod krzyżem serce Jezusa-znak, że jesteśmy w Nim ukryci. Z rany serca wychodzą dwa promienie: żółty, na którym jest litera „C”/Caritas/, co znaczy Miłość i Miłosierdzie oraz litera „M”/Misericordia/ oznaczająca Miłosierdzie.

Święty Jan Chrzciciel mówił o Jezusie: „On chrzcić was będzie Duchem Świętym i Ogniem”(Łk 3,16).
A Jezus potwierdził to w słowach: „Przyszedłem rzucić Ogień na ziemię i jakże pragnę, żeby on już zapłonął” (Łk 12.49).

W logo Wspólnoty jest Duch Święty, bo Jezus chce przez Wspólnotę ludzi chrzcić Duchem Świętym i Ogniem, chce rzucać Ogień Miłości i Miłosierdzia w ludzkie serca, aby zapłonęły miłością do Jezusa i ludzi.

Ogniem Jezusa jest Duch Święty. Nasz miesięcznik nazywa się więc „Ogień Jezusa”.

Przyjmij więc, czytając to czasopismo, Ducha Świętego – Ogień Jezusa, a Twoje serce i ciało zapłoną Ogniem Miłości i Miłosierdzia oraz doświadczysz wielu łask uzdrowienia i uwolnienia.

Muszę już kończyć, bo Ogień Jezusa zaczyna rozpalać moje serce.

o.Daniel
Pasterz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa