Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara Reportaż/relacja

Nowa krucjata miłosierdzia

„(…) Potrzebna jest nowa krucjata miłosierdzia w duchu św. Franciszka z Asyżu. Trzeba się modlić, żeby w Kościele powstawały zespoły misyjne przeznaczone do misji wśród muzułmanów w Europie, a z kolei ci, którzy się nawrócą, żeby poszli do swoich krajów muzułmańskich i tam głosili Chrystusa.
Wspierajmy przede wszystkim modlitwą i materialnie, w ramach nowej krucjaty miłosierdzia, chrześcijan prześladowanych we wszystkich krajach muzułmańskich.
Módlmy się za tzw. muzułmanów umiarkowanych, którzy nie chcą zabijać, a którzy często są zabijani przez islamistów za to, że bronią chrześcijan.
I może to najtrudniejsze, ale wyrażające, że nasza wiara jest prawdziwa i pochodząca od Boga, z modlitwą za nieprzyjaciół, za prześladowców, za islamistów za tych, którzy zabijają chrześcijan. Na tym polega nowa krucjata miłosierdzia. My mamy miłość do tych biednych naszych braci i sióstr, którzy są pogrążeni w ciemnościach islamu. Chcemy, żeby byli chrześcijanami. Kochamy ich dusze i pragniemy ich zbawienia”.

Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.