Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Wiara

Niewidzialny Ochroniarz

Wobec Aniołów psalm zaśpiewam Panu… (por. Ps 138). Słowa tego psalmu trafiły do mnie dopiero na Jasnej Górze podczas peregrynacji figury świętego Michała Archanioła, która odbyła się 6 i 7 lipca 2015 r. Na pewno ciekawa byłaby reakcja przypadkowego przechodnia zapytanego, czy myśli o aniołach Bożych. Już sobie wyobrażam minę takiego człowieka. A przecież wokół nas pełno jest aniołów, wysłanników, którzy nas ochraniają, pocieszają, podsuwają dobre myśli, „załatwiają” nasze sprawy i uczą kochać Boga. Święty Michał Archanioł to ich przywódca, „pogromca szatana”, „postrach złych duchów”, „zwierzchnik w niebie”. Te wszystkie tytuły wymieniane w litanii do tego świętego są mi dobrze znane. Kocham świętego Michała Archanioła i często się do niego zwracam, doświadczając na co dzień jego opieki. Jestem jego dłużniczką, niestety niewypłacalną, bo nie sposób jest słowami oddać hołd należny temu archaniołowi. On uczy mnie poznawać Boga, a na Jasnej Górze, u Tronu Maryi, święty Michał, odkrył przede mną jeszcze jedno swoje oblicze: „zwiastuna Bożej chwały”.

W rozmowie z ksiądzem Piotrem Prusakiewczem CSMA, Animatorem Generalnym Rycerstwa Świętego Michała Archanioła oraz Redaktorem Naczelnym dwumiesięcznika Któż jak Bóg oraz kwartalnika The Angels.

Czy może Ksiądz przybliżyć czytelnikom „Ognia Jezusa” postać świętego Michała Archanioła?
Ks. Piotr Prusakiewicz: Jest ochroniarzem z woli Boga, ochroniarzem duszy i ciała, a ponieważ każdy z nas jest oczkiem w głowie Pana Boga, bo jesteśmy dziećmi Bożymi, świątynią Ducha Świętego i braćmi Jezusa, to mamy niewidzialnego ochroniarza, który za nami chodzi i nas chroni. Jeżeli chcesz mieć pomoc w podtrzymaniu tego, co się w tobie dzieje, co ci nawet trudno opisać, no to chodź z ochroną. Ta ochrona z tobą chodzi, ale jak się do niej zwracasz to doświadczysz jej pomocy bardziej. Załóżmy, że jakaś pani idzie za mną i ja wiem, że ta pani mi pomoże,bo ma dobre serce, ale jak zawołam ją po imieniu: „Dagmara!” – to ta pani szybciej mi pomoże. Święty Michał Archanioł to jest jakby specjalna komórka i numer infolinii, taki bonus dla życia dodatkowy, przywilej, łaska, najczęściej pokazują to doświadczenia świętych. My idziemy jakąś drogą, którą ktoś już przeszedł i na niej doświadczał pomocy. Ale to musi przyjść osobiste przekonanie.

rozmawiała:Dagmara Gałązka

Czytaj więcej we wrześniowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.