Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

MiMJ Moc Słowa Kazania

Niebo

Niebo jest bezkresem, nieskończonością, wielkim światłem, miłością, ciepłem. Bóg jest w tym wszystkim. Co mówi nam Katechizm Kościoła Katolickiego? Niebo to jest wieczna przyjaźń z Bogiem, wieczne oglądanie Go, szczęście, upojenie Jego miłością, pokój, radość, zachwyt, że się jest z Tym, Który nas umiłował, Który nas stworzył, odkupił, Który jest w nas. Jest to relacja, która zaczyna się tutaj. Jeżeli stajemy się przyjaciółmi Boga, walczymy z grzechem, ze złem, żyjemy w stanie łaski, kochamy Boga, żyjemy w przyjaźni z Nim, w zjednoczeniu, napełniani jesteśmy Jego miłością, unikamy zła, wyrzekamy się zła każdego dnia i wybieramy Chrystusa jako Pana, żyjemy modlitwą nieustanną, sakramentem miłości, jakim jest Eucharystia, chcemy tylko Boga, to znaczy: już żyjemy w niebie. Wierzcie mi, jeżeli będziemy żyli w takim pragnieniu i w takim stanie, o którym mówię, to nie jest dziwne, że sam Chrystus przyjdzie nam na spotkanie zaraz po śmierci, czyli po narodzinach dla nieba, z Maryją i ze świętymi, których tutaj też kochaliśmy i wzywaliśmy. To oni wszyscy, cały orszak przyjdzie do nas na wejście do nieba.

tekst: o.Daniel Galus

Czytaj więcej w listopadowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.