Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Nawrócenie

Nawrócenie to inaczej zawrócenie z drogi, odwrócenie się od zła, które czynimy. To przemiana naszego życia, aby więcej na tej drodze było dobra, aby w nas samych było więcej dobra, które emanuje na innych ludzi. Żeby odwrócić się od zła, najpierw musimy to zło w naszym życiu zobaczyć i przyznać się do swoich słabości, wad, różnych nieprawości. Nie ma nawrócenia bez prawdy. Przychodzi mi na myśl fragment Ewangelii o faryzeuszu i celniku.

„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” (Łk 18, 9-13)

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w majowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.