Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha

„Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus. (…) Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni” (Łk 24, 13 – 17).

Uczniowie byli smutni. Jezus Zmartwychwstał, a oni szli w smutku i rozprawiali ze sobą o haniebnej śmierci swojego Mistrza, o klęsce, a przecież miało być inaczej. „A myśmy się spodziewali”, że nie w taki sposób zakończy się historia z Najwyższym Prorokiem, Mesjaszem, który działał cuda. Myśmy myśleli, że On wybawi naród i nas, my mieliśmy inny plan, a tu taka porażka. Co teraz? Wracamy z powrotem do starej pracy, odchodzimy stąd, bo cóż dobrego może nas tu spotkać?

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w czerwcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.