Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Malarstwo nieba

Moje zwiastowanie

Przyjdź Duchu Święty. Ukaż nam piękno Boga i piękno tego, co stworzył. Piękno świata i piękno człowieka.
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył” (Rdz 1, 27).
Bóg stwarzając świat, uczynił to z miłości i dla miłości. Boża miłość jest tak wielka, że Bóg nie potrafi zatrzymać miłości dla siebie, ale ją rozlewa na wszystko, co stworzył. Krótko mówiąc, Bóg stworzył nas z miłości i przeznaczył także do istnienia w miłości. Miłość jest jedynym, ostatecznym celem i sensem życia człowieka. Ta miłość właśnie, ten cel, to owo podobieństwo są łaską od Boga, którą posiada tylko człowiek. Powinniśmy nieustannie dziękować Panu Bogu (być wdzięcznymi) za ten wielki dar.
Już od początku świata Bóg powołał swoich wybranych proroków, apostołów, ludzi, którzy przez swoje życie dla Boga i innych, stali się świętymi, a teraz wstawiają się za nami w Niebie przynosząc pomoc i łaski od Boga. Bóg również w Swej Miłości, stwarzając Aniołów, już od początku stworzenia posyłał ich do człowieka, aby wspierali, chronili i przynosili przesłania od Niego. Jednym z takich Bożych Posłańców jest Święty Archanioł Gabriel.

tekst: Krystyna Broncel
Czytaj więcej w marcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.