Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pokarm dla duszy Recenzja

Modlitwa przebaczenia

Modlitwa przebaczenia o. Roberta DeGrandis nie jest książką w dosłownym sensie tego słowa, a raczej modlitewnikiem.
W pierwszej części, która jest wstępem napisanym przez Annę Lasoń-Zygadlewicz możemy pokrótce zapoznać się
z samym pojęciem modlitwy przebaczenia, oraz wczytać się w słowa o. DeGrandis, który zdaniem autorki wstępu, dostrzega
konieczność uzdrowienia w pięciu obszarach życia ludzkiego: duchowym, emocjonalnym, psychicznym, fizycznym oraz w relacjach z innymi. Następnie o. DeGrandis prezentuje serię modlitw, których wspólnym mianownikiem ma być wspomniana konieczność przebaczenia. Ostatnią częścią modlitewnika są świadectwa osób, które poddały się trzydziestodniowej kuracji przebaczenia.

tekst: Kamil Drążkiewicz

Czytaj więcej w lutowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.