Ogień Jezusa

Katolicki Miesięcznik Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa

Pomoc duchowa

Mistycyzm

Mistyka to inaczej zjednoczenie duszy człowieka z Bogiem na drodze zjednoczenia w Miłości Bożej. Dusza całkowicie oddana Bogu zatapia się w Nim w całej pełni. Nazywa się to inaczej zaślubinami duszy z Bogiem. Jezus staje się Oblubieńcem dla duszy, a dusza Jego oblubienicą.

Aby dojść do mistycznego zjednoczenia z Bogiem na drodze Miłości, trzeba przejść drogę ascetyzmu. Ascetyzm to nawrócenie człowieka od grzechów ciężkich, uwolnienie, uzdrowienie, oczyszczenie. Dopiero potem jest możliwa droga do zjednoczenia człowieka z Bogiem. Wtedy miłość staje się bardziej doskonała. Na drodze mistycznej to Bóg bierze całego człowieka w posiadanie. Oczywiście jest to możliwe wówczas, gdy człowiek w pełni i świadomie powie Bogu „tak” z całkowitą dobrowolnością.

tekst: Magdalena Gałkowska

Czytaj więcej w czerwcowym numerze miesięcznika „Ogień Jezusa”.